Dla samorządów i placówek medycznych

Dla kogo?

RehaCOVID to platforma wspierająca programy polityki zdrowotnej, mająca na celu realizację zadań związanych z promocją zachowań prozdrowotnych i edukacji zdrowotnej. Platforma jest innowacyjnym narzędziem wspierającym efektywną realizację programów polityki zdrowotnej, nagradzanych w konkursie „Zdrowy Samorząd”.

Aplikacja zapewnia wsparcie rehabilitacji postcovidowej bez wychodzenia z domu, zarówno przy leczeniu pacjentów podmiotów medycznych, w tym uzdrowisk, jak i programów prozdrowotnych realizowanych przez samorządy, mających na celu zadbanie o zdrowie fizyczne i psychofizyczne mieszkańców.

W jakim zakresie?

We współpracy z PWSZ w Legnicy oraz w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przygotowaliśmy programy ćwiczeń oddechowych oraz ogólnoustrojowych w formie wideo. Programy te, zgodnie z raportem „Rehabilitacja lecznicza dla osób po chorobie COVID-19 – Raport w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów przygotowanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji mają udowodnioną skuteczność przy zwalczaniu skutków przebytej choroby COVID-19.

Zakres treści cyfrowych i czas dostępu do nich, może być indywidualnie ustalany, w zależności od wsparcia jakie dany podmiot określi za niezbędne do udzielenia swoim pacjentom czy mieszkańcom. Treści udostępniane są za pośrednictwem platformy. Są to m.in. artykuły, podcasty, filmy z ćwiczeniami oddechowymi i regeneracyjnymi z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania w dowolnym czasie.

Wiele korzyści

Warto mieć na uwadze, iż oferując dostęp do platformy z kompleksowym programem RehaCOVID, dany podmiot medyczny znacząco podnosi standard i rozszerza zakres swoich usług, a samorząd realnie przyczynia się do lepszego funkcjonowania swoich mieszkańców. Dzięki elastycznemu i dogodnemu dostępowi do ćwiczeń fizycznych i treningu mentalnego – pacjenci i mieszkańcy mogą zadbać o poprawę swojej kondycji zdrowotnej w każdym miejscu – podczas przerwy w pracy czy też w domu. W ten sposób mogą oni uczyć się samodzielnie wykonywać ćwiczenia w dogodnym dla siebie czasie.

Jeśli interesujesz się zamówieniem dostępu do platformy i programu RehaCOVID dla swoich pacjentów czy pracowników, to zapraszamy do kontaktu i ustalenia szczegółów wdrożenia rozwiązania, m.in. cel, kontekst, komunikację i plan działania. Ofertę przygotowujemy po zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwanymi rezultatami zamówienia platformy RehaCOVID.

W celu otrzymania oferty, napisz lub zadzwoń do nas:

Adres email: biuro@akademiawellbeing.pl

Nr telefonu: + 48 604 107 796

Zapraszamy!

Zdjęcie zespołu