Deklaracja dostępności usługi RehaCOVID

Akademia Wellbeing Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność usługi RehaCOVID w postaci strony internetowej i aplikacji webowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z racji udostępniania podmiotom publicznym ww. aplikacji.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej i aplikacji webowej https://rehacovid.pl

Data publikacji strony internetowej i aplikacji webowej: 2021.07.12. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.07.12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przy pomocy użycia technologii asystujących.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa oraz aplikacja webowa są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.07.12. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.07.12.

Na tej stronie internetowej oraz aplikacji webowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zauważyłeś problemy na stronie rehacovid.pl, które wynikają dostępności cyfrowej? Zgłoś to do naszego działu Pomocy Techniczej, mailowo – pomoc@rehacovid.pl.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej części strony internetowej, aplikacji webowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Aplikacja webowa RehaCOVID może zostać zainstalowana na urządzeniu mobilnym jako aplikacja mobilna. Zainstalowana aplikacja mobilna jest w pełni zgodna z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dodatkowe informacje

 • Wszystkie filmy w aplikacji webowej i na stronie internetowej zawierają transkrypcję oraz audiodeskrypcję, dzięki czemu z platformy do ćwiczeń mogą korzystać osoby z różnymi formami niepełnosprawności,
 • Wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy,
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki odpowiednim tytułom podstron i uporządkowanym nagłówkom,
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym,
 • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.